Microsoft

Windows Server 2019 jest systemem operacyjnym, który łączy lokalne środowiska z platformą Azure, która zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, oraz ułatwia przebudowy aplikacji i infrastruktury. Realizujemy wdrożenia w następujących obszarach:

Hyper-V

Jest oprogramowaniem stosowanym przy wirtualizacji maszyn i komputerów. Takie rozwiązanie pozawala na uruchamianie różnych systemów operacyjnych, nie wymagającym przy tym fizycznego ingerowania w aktualnie zainstalowany system operacyjny na danym urządzeniu, oraz bez konieczności wydzielania dodatkowych partycji. Taki wirtualny komputer posiada własny – wirtualny – sprzęt i BIOS.


Active Directory

To usługa sieciowa, której rolą jest identyfikowanie wszystkich zasobów w sieci, a w następstwie udostępniania informacji o zasobach wszystkim użytkownikom i aplikacjom. Usługa katalogowa jest wyjątkowo istotna, z racji zapewnienia zgodności danych o nazwach, lokalizacjach, poziomach dostępu, zabezpieczeniach i zarządzaniu wskazanych zasobów. Active Directory jest dostępne na platformie serwerowej od wersji Windows Server 2003.


Internet Information Services (IIS)

ISS jest zbiorem wszystkich usług internetowych przeznaczonych dla systemów z rodziny Microsoft Windows. W tej chwili, pełni on funkcję serwera/ów FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, HTTP/2, NNTP oraz SMTP.


Pulpit zdalny

Korzystając z usługi Pulpitu zdalnego, administratorzy mogą zarządzać serwerami opartymi o systemy Microsoft Windows, za pomocą dowolnego klienta usług terminalowych. Istnieje możliwość współdzielenia sesji. Zdalny dostęp do urządzeń pozwala na dynamiczne zarządzanie siecią, zarówno w małej jak i dużej firmie.


Usługi plików i magazynów

Wbudowana w platformę usługa Azure Backup jest wyjątkowo rozbudowanym narzędzie, jednak dzięki integracji – wyjątkowo prostym w obsłudze.
Pozwala na tworzenie zapasowych kopii baz danych za pomocą jednego kliknięcia, jak również na kopie całych maszyn wirtualnych opartych o platformę Azure. Stosunkowo przystępna cena usługi Azure Backup, oraz zasoby przechowywane w chmurze powodują, że jest ona najlepszym rozwiązaniem. Ponadto, usługa chroni nasze dane przez złośliwym oprogramowaniem, oraz potencjalnymi błędami ludzkimi.